top of page

Bokningsvillkor 

Bokning 

Boka Metropole's tjänster online alternativt via telefon & mail. Önskas bokning utöver tider angivet för respektive tjänst? Kontakta oss för tillgänglighet och offert. Våra co-worker rabatter kan ej kombineras med andra aktuella rabatter, erbjudanden eller rabattkoder. Behöver du avboka/omboka gör detta senast 24h innan bokat pass. Garanterad bokning 24h innan. Vid senare eller utebliven avbokning debiteras du enligt vår avbokningspolicy. Om avbokning sker senare än 24 timmar debiteras 50% av ordinarie pris. Om du har bokat podcast med tekniker och avbokar senare än 24h debiteras tiden för tekniker. 

Betalning

Betalning för våra tjänster sker på plats eller via faktura.

Podcaststudion i sammarbete med Underverket.

Hyrestagaren ämnar hyra studio med teknik och tekniker för att inspela eller sända röst och videoinspelningar. Studion är placerad i objektet Underverket på Surbrunsgatan 10 i Stockholm som ägs och drivs av Underverket. Studion drivs i samarbete med Metropole, nedan gemensamt kallade uthyraren.

Försäkring

Skador på lokal eller teknik som orsakas av hyrestagaren, eller hyrestagarens medarbetare eller gäster, debiteras hyrestagaren kostnad för ersättningsprodukt eller självrisken för den aktuella skadehändelsen, vilken summa som är lägst. Uthyraren har ansvarsförsäkring och egendomsförsäkring. 

Ansvar och värdegrund

Redaktionellt ansvar och Ansvarig utgivare är hyrestagaren. Uthyraren med tillhörande bolag och personer kan aldrig hållas ansvariga för uttryckta åsikter i skrift, tal, bild eller annat media som förknippas med inspelningen eller sändningen. Hyrestagaren är ansvarig för att skaffa licens för upphovsrättsskyddat material som bifogas och/eller önskas klippas in i inspelningen vid utgivningen. 

Uthyraren tar avstånd från samtliga åsikter/innehåll av politisk, sexistisk, rasistiskt, religiöst eller annan nedsättande karaktär. Uthyraren och hyrestagaren respekterar lagen om yttrandefrihet.

Hyrestid och Bokningsvillkor

Studio och utrustning uthyres på förbokad tid per telefon, mail eller hemsida. Extra tid utöver avtalad tid debiteras per timme enligt prislista. Avbokning skall göras senast 24 timmar innan bokad tid. I annat fall debiteras avgifter för tekniker för den tid som bokats första dagen enligt gällande prislista.

 

Tekniker

Uthyraren utser en tekniker. Ingen teknik får hanteras av hyrestagaren utan samråd med uthyraren eller den av uthyraren utsedda teknikern.

Priser

Priser enligt Metropoles hemsida eller enligt offert via mail eller telefon.

 

Efterredigering/editering

För efterbearbetning och redigering av inspelat material upprättas särskild överenskommelse genom avtal eller e-post. 

Fotostudion

Nedan följer allmänna villkor vid bokning och nyttjande av Metropole's Fotostudio.

Ansvar

Hyrestagaren ansvarar hyresobjektet under hyrestiden. I ansvaret åligger att hålla entréer och utgångar låsta, hålla allmän ordning och följa våra allmänna regler.

Hyrestagaren är ansvarig för skada på utrustning och person i de fall skadan orsakats av hyrestagarens egen personal eller 3:e part personal anlitad av hyrestagaren, publik/åskådare etc. Uthyraren ansvarar för att personal på plats och vara behjälplig med allmänna frågor som rör objektet och lokalen samt utlämning av nycklar.

Hyrestagaren får ej hyra eller låna ut till tredje person utan tillstånd.

Utrustningen är mycket stöldbegärlig. Hyrestagaren förbinder sig därför att hålla utrustningen under uppsikt under det att den används samt att förvara den i inlåst om man under hyrestiden måste lämna lokalen.

Teknik

Hyrestagaren är skyldig att ha teknisk kompetens kring användandet av utrustningen och gärna sätta sig in i handhavandet redan vid hyrestidens början eller helst ännu tidigare, innan hyrestidens början.

Försäkring

Uthyraren har ansvarsförsäkring och en produktförsäkring som reglerar skador där uthyraren är ansvarig.
Uthyraren är ansvarig för skada (på utrustning och person) i de fall skadan orsakas av uthyrarens personal eller av uthyraren anlitad personal.

Yta

Hyrestagaren har rätt att använda de allmänna utrymmena för kundmottagning och väntrum. All verksamhet, smink, foto etc ska ske i det avsedda studiorummet vid fotostudio bokning. Vid förfrågan kan även andra ytor i lokalerna avses för fotografering i samråd med uthyraren.

Ingen utrustning får tas ut från fotostudion eller podcaststudion utan tillstånd av uthyraren.

Bokningsvillkor

Ombokning eller avbokning måste ske minst 24 timmar innan påbörjad hyrestid. För sen avbokning debiteras med 50% av hyreskostnaden.

Policy

Metropole tillåter ingen verksamhet som uppmanar till eller innefattar våld, sexism, propaganda, politisk extremism eller annan oetisk eller olaglig aktivitet.

Betalning

Metropole tillämpar 30 dagar faktura för företag. För belopp över 10000kr tas sedvanlig kreditprövning.
Vi tar även kort för privatperson.

Nyckelkvittens

Access (nyckel) till lokalen kvitteras ut i samband med hyran. Dessa återlämnas vid hyrestidens slut.

Vid hyrestidens slut

Vid hyrestidens slut ska lokal och utrustning återlämnas på den plats och i det skick som vid hyrestidens början. Uthyraren har rätt att debitera för eventuella skador/förlust eller nedsmutsad utrustning och tillbehör eller lokal som uppstår. 

ID kontroll

Ansvaret för utlämning av nycklar till lokalen är personliga. Vid hyrestillfälle kan hyrestagaren komma att behöva uppvisa ID-handlingar som körkort, ID-kort eller Pass. Privat hyrestagare måste vara minst 18 år.
Hyrestagaren ansvarar personligen för att reglerna i detta avtal uppfylls.

Övrigt

Avtalsrabatter hos partners och tredje part kan vara föremål för förändring och alla garantier och åtaganden hos dessa ligger utanför Metropole's ansvar.

 

GDPR
Jag samtycker att Metropole använder mina personuppgifter enligt GDPR. Det kommer användas till att skicka ut eventuella nyhetsbrev och framtida bokningar. Vi kommer även föra ett kundregister för att kunna meddela hyrestagaren med relevant information.

bottom of page